Jak szybko załatwić formalności związane z budową domu?

Formalności związane z budową domu w kilku krokach

Formalności związane z budową można obecnie załatwić bardzo szybko, o ile przed jej rozpoczęciem zostaną podjęte odpowiednie kroki.

Krok 1: Zakup działki wpisanej do planu zagospodarowania przestrzennego

Aby móc wznieść dom na danej działce musi się ona znajdować w planie zagospodarowania przestrzennego danej miejscowości, jeśli działki tam nie ma, nim budowa się zacznie konieczne będzie złożenie wniosku o jej wpisanie w plan. Chcąc zatem przyspieszyć formalności należy podczas zakupu sprawdzić czy działka jest w planach.

Krok 2: zakup projektu architektonicznego

Chcąc przyśpieszyć proces budowy można zakupić już gotowy projekt, który zostanie tylko zaadaptowany dla potrzeb naszej działki. Nie musimy wówczas czekać na stworzenie nowego projektu.

Krok 3: zgłoszenie budowy lub uzyskanie pozwolenia na budowę

Aby rozpocząć budowę konieczne jest zgłoszenie tego faktu do władz administracyjnych właściwych dla powiatu, w którym znajduje się działka. Jeśli po upływie 21 organ nie przyśle decyzji odmownej, ani wezwania do uzupełnienia dokumentów, oznacza to, że budowa może się rozpocząć. Prze jej rozpoczęciem należy jeszcze odebrać dziennik budowy. Niekiedy szybszym rozwiązaniem okazuje się otrzymanie pozwolenia na budowę, bowiem w takim wypadku dłużej trwa skompletowanie dokumentów a na wydanie pozwolenia urząd ma miesiąc, jednak mamy pewność, że dokumenty są kompletne i nie zostaniemy wezwani do ich uzupełnienia co wydłuża czas 21 dni.