Wszelkie kwestie dotyczące budowy i remontu domu są normowane przepisami prawa znajdującymi się w Ustawie Prawo Budowlane. Od stycznia 2017 r. weszły w życie pewne zmiany, a dotyczą one:

  1. Część prac budowlanych została zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich wykonanie, są to takie roboty jak: naziemne silosy na materiały sypkie, altany ogrodowe, zjazdy z dróg i zatoki na drogach krajowych, instalacje elektryczne i energetyczne, kanalizacyjne i wodociągowe, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne.

  2. Niektórych prac budowlanych nie trzeba już nawet zgłaszać, są to między innymi: budowa budynków gospodarskich, basenów i oczek wodnych, umocnień brzegów rzek, potoków oraz morza.

  3. Przebudowa budynków nie wymaga już uzyskania pozwoleń z zastrzeżeniem, że podczas takiej przebudowy nie mogą być naruszane elementy konstrukcyjne budynku i ściany zewnętrzne.

  4. Skrócono z 30 do 21 dni, czas który musi odczekać inwestor nim rozpocznie budowę od momentu złożenia wniosku. Ponadto organy administracyjne przed upływem 21 dni mogą wydać decyzję o braku przeciwwskazań do budowy, co przyspieszy rozpoczęcie prac.

  5. Nowe przepisy sprecyzowały także jasno jakie zmiany w projektach budowlanych uznawane są za istotne, a jakie za nieistotne. Ma to ogromne znaczenie, bowiem niektóre zmiany muszą być zgłaszane w urzędzie, inne natomiast nie.

Podsumowując zmiany w prawie budowlanym jakie przyniósł ze sobą 2017 r., należy stwierdzić, że są one znacznym uproszczeniem dla inwestorów, którzy planują budowę domu.